Teetkö tiedettä vai oletko vanhempi?

Unen puute aiheuttaa perheissä monenlaisia ongelmia. Univajeesta kärsivän ja tiheästi heräilevän lapsen kasvu ja kehitys voi häiriintyä. Pitkittynyt univaje vähentää myös vanhemman voimavaroja ja voi altistaa masennukselle. Etenkin äitien kokema masennus voi vaikuttaa terveen kiintymyssuhteen muodostumiseen äidin ja lapsen välillä. Myös lapsen myöhemmät tunne-elämän säätelyyn liittyvät taidot voivat jäädä puutteellisiksi.

Miksi siis äidit ovat tavallisimmin niitä, jotka uhraavat omat unensa mahdollistaakseen muun perheen nukkumisen?

THLn rahoittama Lapsen uni ja terveys tutkimushanke on tutkinut vuodesta 2011  lapsiperheiden unta. Tutkimusaineistona on 1600 Pirkanmaalaista perhettä, joita on seurattu raskaudesta lähtien. Tämä kansainvälisestikin merkittävä pitkittäistutkimus tutkii unen ja unenpuutteen vaikutuksia perheissä monen eri tieteenalan näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella luodaan uutta tietopohjaa perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten avuksi. Yhtenäisiä ja turvallisia työkaluja, joiden avulla koko perhe nukkuisi hyvin.

Tutkimuksen yhteydessä tutkittiin mm äidin vanhemmuuden tyylin, vanhemman kokeman stressin, käytettyjen nukuttamistapojen, sekä äidin koulutuksen välistä korrelaatiota lapsen uniongelmiin. Mielenkiintoista oli, että ja äidin korkeampi koulutuspohja oli yhteydessä lapsen lisääntyneisiin uniongelmiin. Aiemmat tutkimukset ovat taas osoittaneet, niiden vähentävän uniongelmia.

Mikä on siis muuttunut? Tätä tutkijatkin pohtivat ja lisätutkimuksia varmasti johdetaan aiheesta lähitulevaisuudessa.

Sosiaalisessa mediassa käytävää vanhemmuus- ja lapsenkasvatuskeskustelua pitkään seuranneena voisin nostaa esille yhden näkökulman. Lastenkasvatuskeskusteluun on uinut vertaistasolla tiede ja sen mukana erilaiset ryhmäilmiöiden kautta syntyneet myytit ja uskomukset. Misinformaatio ja disinformaatio.

Kun uupunut äiti kirjoittaa sosiaalisen median suljetussa ryhmässä avunpyynnön, jossa hän kuvaa katastrofaaliseksi kasvanutta perhearkeaan ja toivoo saavansa siihen parannusta, riippuu pitkälti ryhmän erityisalueen painotuksesta, minkälaisia ratkaisuita hänelle tarjotaan.

Usein käy niin, että vertaiset alkavat argumentoida keskenään erilaisten elämää helpottavien asioiden vaikutuksista lapsen myöhempään kehitykseen ja terveyteen. Syntyy kilpalaulanta, jossa linkitetään eritasoisia tutkimuksia oman näkökulman todistukseksi.

Avunpyytäjä vaihtaa ryhmää ja kysyy toisen ryhmän jäsenten mielipidettä siitä, kuinka pitäisi suhtautua vaikkapa neuvolan antamaan ohjeeseen lapsen unen parantamiseksi. Ja nyt hänelle vakuutellaan aivan toisenlaisten menetelmien puolesta.

Mitä tapahtuu? Kysyjä ei enää osaa päättää, mihin hän uskoisi ja toiminnan muuttaminen ongelman ratkaisemiseksi estyy. Ongelma pitkittyy, mutkistuu ja lopulta seuraukset voivat olla ihan jotain muuta, mihin alunperin ollaan tähdätty.

Kun puhutaan korkeasti koulutetuista äideistä, uskoisin heillä olevan luonnollinen halu päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Moni on tottunut suunnittelemaan elämänsä etukäteen ja minimoimaan siihen liittyviä riskitekijöitä.

Vanhemmuus on kuitenkin hankala asia etukäteen suunniteltavaksi. Vanhemmuuteen liittyy niin monta muuttujaa, että paras tapa on luottaa aivan perusasioihin ja mennä joustavasti kuopissa ja kuhmuissa. Käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä.

Kun elämä tuntuu oikeasti mukavalta ja asiat sujuvat, on oikeastaan ihan sama, mitä tutkimukset ovat yleisesti näyttäneet. Kun asiat eivät enää mene sujuvasti, on aika muuttaa toimintaa. Vaikka tutkimukset puhuisivatkin esimerkiksi perhepedin positiivisista vaikutuksista, mutta teillä nukutaan pääasiassa huonosti perhepedissä, voit olla varma, että ne positiiviset vaikutukset jäävät pieniksi oman perheesi kohdalla. Ystäväperheen tai sometutun perhepdissä tilanne voikin olla ihan erilainen ja koko perheen unet sujuvat niin. On siis turha vertailla tai asettua vertailun alle.

Ei ole yhtä ainoaa tapaa tehdä oikein, on vain tapoja, jotka sopivat omalle perheelle paremmin tai huonommin.


Julkaissut Muksuperheen uniohjaaja

Terveydenhoitaja ja Uniohjaaja

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: